Company Logo
logo adip esdp

Ανακοινώσεις

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: "Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών", παρουσία του Προέδρου της Α.ΔΙ.Π. Καθηγητή κ. Παντελή Κυπριανού

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης βρέθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Πο....

Επίσκεψη της Επιτροπής Αξιολογητών για την Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)

Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη στο Δ.Π.Θ.

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της Επιτροπής....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα ....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – Γέφυρα, ΚΕ 81647», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας ....

Eξωτερική Aξιολόγηση Ιδρύματος

   Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 4.12.2015 η διαδικασία της αξιολόγησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου ....

Πληροφορίες για Διδάσκοντες

 

Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

·         ΝΟΜΟΙ

1.      ν1268/1982 (ΦΕΚ 87 τ.Α) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

2.      ν2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

3.      ν2530/1997 (ΦΕΚ 218 τ.Α) «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. -  Τ.Ε.Ι.) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.»

4.      ν3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ.Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.»

5.      ν3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.»

6.   ν3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.»

7.      ν4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

8.      ν4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

9.      ν4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

10.      ν4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

·         Άρθρο 39 «Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

11.   Ν4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.»

·         Άρθρο 34 «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)»

                        12.    ν4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

·         Άρθρο 26 «Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.»

·         Άρθρο 28 «Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.»

·         Άρθρο 70 (αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν4009/2011)

·         Άρθρο 73 (αντικατάσταση του τελευταίου εδ. της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν4009/2011) 

13.  ν4405/2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.»

·         Άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.»

·         Άρθρο έκτο «Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι.»

14.   ν4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ.Α) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

·         Άρθρο 55 «Μετακίνηση Καθηγητών Α.Ε.Ι.»

·         Άρθρο 61 «Ρυθμίσεις για τους Καθηγητές τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. και τους Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.»

15.   ν4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ.Α) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

                ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ»

                        ·         Άρθρο 19 «Ρυθμίσεις θεμάτων για τα Α.Ε.Ι.»

                        ·         Άρθρο 30 «Ρύθμιση θεμάτων Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι.»

                        ·         Άρθρο 35 (αντικατάσταση της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν4009/2011 όπως                                    τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν4415/2016).

16.  ν4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.» 

 

·         ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  1.      ΠΔ 96/2006 (ΦΕΚ 98 τ.Α) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» 

2.      ΠΔ 160/2008 (ΦΕΚ 220 τ.Α) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.» 

3.      ΥΑ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (ΦΕΚ 225 τ.Β) «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.»

4.      ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133(ΦΕΚ 4507 2018 τ.Β) «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη»

 

·         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Π.Θ.

 

1.     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΠΘ ΜΕ Α.Π.: ΔΠΘ/ΔΟΔ/29725/3998/13-02-2017 «ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.»

2.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΠΘ ΜΕ ΑΠ: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/21330/2815/833/09-06-2016 «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ»

3.   Απόφαση ΑΠ: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/ (ΦΕΚ 2058/2017τΒ) Έγκριση της διαδικασίας προκήρυξης των προς πλήρωση θέσεων για την επιλογή και εξέλιξη Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      Ν2690/1999 (ΦΕΚ 45 τ.Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

2.      ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» - 2015

3.      ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – 2012

4.      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Ε.Υ.) - 2007

 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

·         Εκλογές Μελών ΔΕΠ          

1.   ν4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 

2.      ν4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

·         Άρθρο 70 (αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν4009/2011) 

3.      ν4405/2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α) «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.»

·         Άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.»

4.      ν4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ.Α) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

·          Άρθρο 61 «Ρυθμίσεις για τους Καθηγητές τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. και τους Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.»

5.     ΥΑ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (ΦΕΚ 225 τ.Β) «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.»

6.     ν4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ.Α) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ»

 

·         Άρθρο 30 «Ρύθμιση θεμάτων Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι.» 

7.     Απόφαση ΑΠ: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/ (ΦΕΚ 2058/2017τΒ) Έγκριση της διαδικασίας προκήρυξης των προς πλήρωση θέσεων για την επιλογή και εξέλιξη Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία Επίκουρων Καθηγητών έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

·         Μετακινήσεις μελΩν ΔΕΠ 

1.       ν4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ.Α) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

·         Άρθρο 55 «Μετακίνηση Καθηγητών Α.Ε.Ι.»

2.       ν4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ.Α) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ»

·         Άρθρο 35 (αντικατάσταση της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν4415/2016).

 

3.       ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΠΘ ΜΕ Α.Π.: ΔΠΘ/ΔΟΔ/29725/3998/13-02-2017 «ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.»

 

·         Εκλογές μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης

1. ν4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και               διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

2. ν3443/2006 (ΦΕΚ 41 τ.Α) «Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις.»

• Άρθρο 9: Θέματα ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης

3. ΥΑ Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353 τ.Β) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων των     ΑΕΙ μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο»

4. ΠΝΠ (ΦΕΚ 127 τ.Α) «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής        Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και      Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και            Θρησκευμάτων»

• Άρθρο 6

5. ν4386/16 (ΦΕΚ 83 τ.Α) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• Άρθρο 26: Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

6. ν4473/17 (ΦΕΚ 78 τ.Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα               εκπαίδευσης.»

ΜΕΡΟΣ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

• Άρθρο 2 Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.

 

                              ·      κεντρο επιμορφωσησ & δια βιου μαθησης (κε.δι.βι.μ.)
   1. ν4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  Άρθρο 48 Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
   2.  ΥΑ 63396/Ζ1 (ΦΕΚ 1600 τ.Β) «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»

 

·         Άδειες

·         Συνέδρια

 

ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

                Α. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.       Κανονισμός διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

2.       Κανονισμός διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

3.       Κανονισμός διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

4.       Πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και  Διοίκησης

5.       Κανονισμός διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

6.       Κανονισμός διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών  Πόρων

7.       Κανονισμός διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας

8.       Κανονισμός πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης

9.       Κανονισμός πτυχιακών εργασιών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

10.       Κανονισμός πτυχιακών εργασιών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

 

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.   Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ (αφορά ΠΜΣ και ΔΔ)

2.     Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

3.     Κανονισμός εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών του ΔΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών & οδηγίες για τη δομή μεταπτυχιακής εργασίας του ΔΠΜΣ

4.       Κανονισμός ΠΜΣ Περιβαλλοντική μηχανική και Επιστήμη του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

5.       Κανονισμός ΠΜΣ Περιβάλλον και Συμπεριφορά του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

6.     Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας

7.     Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης

8.     Κανονισμός εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

9.     Κανονισμός ΠΜΣ Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

10.     Κανονισμός ΠΜΣ Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

11.     Κανονισμός ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

12.     Κανονισμός ΠΜΣ Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

13.  Κανονισμός ΠΜΣ Περιβαλλοντική Πολιτική_ Εκπαίδευση και Επικοινωνία του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

14.  Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Γ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.   Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ (αφορά ΠΜΣ και ΔΔ)

2.     Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

3.     Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

4.     Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

5.     Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης

6.     Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

7.     Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

8.     Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

9.     Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

10.  Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Δ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.       Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

2.       Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας

3.       Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

4.       Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

5.       Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην  Προσχολική Ηλικία

6.       Κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής έρευνας του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος  & Φυσικών Πόρων

 

Ε. ΑΛΛΩΝ ΔΟΜΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1.       Κανονισμός λειτουργίας ΜΟΔΙΠ

2.    Οδηγός για τη βελτίωση της θέσης του ΔΠΘ σε πίνακες διεθνούς κατάταξης Ιδρυμάτων Ανώτατης  Εκπαίδευσης

3.       Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

4.       Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών

5.   Οδηγός Πολιτικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας του ΔΠΘ

6.       Κόμβος Κινητικότητας των Ερευνητών

7.    Οδηγός Ενάντια στη Λογοκλοπή

 

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

            Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.     Fry, Heather et al. Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice. 3rd edition. New York and London: Routledge, 2009.        

2.   Μαρία Κ. Βεργέτη, Οδηγίες για τη συγγραφή επιστημονικών κειμένων, Αλεξανδρούπολη, 2017

 

 

            Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 


ΙV. ΔΟΜΕΣ / ΘΕΣΜΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 1.       Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών (ΥΨΥΦ) 
 2.       Λοιπές δομές υποστήριξης φοιτητών (στέγαση, φοίτηση κ.α.)
 3.       Ιατρός Εργασίας  
 4.    Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών
 5.    IREG List of International Academic Awards

 
2011-2018© Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης