Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΜΟΔΙΠ Δ.Π.Θ.

Μαριρένα Γρηγορίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (2023-σήμερα)

Ευάγγελος Δρυμπέτας, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2022-2023)

Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (2018-2022) 

Αγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής , Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (2014-2018) 

Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής , Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (2012-2014)

Κορτσάρης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής (2011-2012)

Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  (2008-2011)