Επιλογή Σελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Δ.Π.Θ. επαναλαμβάνεται ετησίως και αποτελείται από:

Ποιος ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. στην Εσωτερική Αξιολόγηση;

Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. στη διαδικασία είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και της Στοχοθεσίας.

Ποιος ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Μονάδας στην Εσωτερική Αξιολόγηση;

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συνεκτιμάται κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ακαδημαϊκής Μονάδας ή του Ιδρύματος. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα.

Η Ακαδημαϊκή Μονάδα συνεργάζεται με τον υπεύθυνο καταχώρησης στοιχείων του κάθε Τμήματος, ώστε να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ.

Ποιος ο ρόλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Εσωτερική Αξιολόγηση;

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. η οποία συνεργάζεται με τις ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων έχοντας υποστηρικτικό και συμβουλευτικό ρόλο, ακολουθώντας τον Οδηγό Ετήσιας Εσωτερικής Αξιολόγησης.

 

Ακολουθούν κατάλογοι με τις Ετήσιες Εκθέσεις και τα Πρακτικά Εσωτερικής Αξιολόγησης, τις Ετήσιες Αναφορές ΟΠΕΣΠ και τη Στοχοθεσία Ποιότητας των Τμημάτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

​Ξάνθη

ΤΜΗΜΑ2018-192019-20*2020-212021-22*
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Πολιτικών Μηχανικών
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

* Τα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Πολιτικών Μηχανικών είχαν συντάξει για κάποια ακαδημαϊκά έτη και τις αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησής τους:
– Ετήσια Έκθεση Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: ακ. έτος 2019-20
– Ετήσια Έκθεση Πολιτικών Μηχανικών: ακ. έτος 2019-20 , ακ. έτος 2021-22

 

Κομοτηνή

ΤΜΗΜΑ2018-192019-20*2020-212021-22
Γλώσσας Φιλολογίας Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Ελληνικής Φιλολογίας
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Ιστορίας και Εθνολογίας
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Κοινωνικής Εργασίας
Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Κοινωνικής Πολιτικής
Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

ΝομικήςΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Οικονομικών Επιστημών
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Πολιτικής Επιστήμης
Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

* Το ακ. έτος 2019-20 τα Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας και Ιστορίας & Εθνολογίας είχαν συντάξει και τις αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησής τους:
Ετήσια Έκθεση Ελληνικής Φιλολογίας
Ετήσια Έκθεση Ιστορίας & Εθνολογίας

 

Αλεξανδρούπολη

ΤΜΗΜΑ2018-192019-20*2020-212021-22
ΙατρικήςΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ΗλικίαΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

* Το ακ. έτος 2019-20 τα Τμήματα Ιατρικής και Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία είχαν συντάξει και τις αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησής τους:
Ετήσια Έκθεση Ιατρικής
Ετήσια Έκθεση Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

 

Ορεστιάδα

ΤΜΗΜΑ2018-192019-20*2020-212021-22
Αγροτικής Ανάπτυξης
Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών ΠόρωνΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

Πρακτικό

Σχέδιο Δράσης

* Το ακ. έτος 2019-20 τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων είχαν συντάξει και τις αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησής τους:
Ετήσια Έκθεση Αγροτικής Ανάπτυξης
Ετήσια Έκθεση Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΠΕΣΠ

​Ξάνθη

ΤΜΗΜΑ2015-16
2016-17
2017-18
2018-192019-202020-212021-222022-23
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολιτικών Μηχανικών

 

Κομοτηνή

ΤΜΗΜΑ2015-16
2016-17
2017-18
2018-192019-202020-212021-222022-23
Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Ελληνικής Φιλολογίας
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ιστορίας – Εθνολογίας
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
(Νέο) Κοινωνικής Εργασίας
(Νέο) Κοινωνικής Πολιτικής
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
(Νέο) Πολιτικής Επιστήμης

 

Αλεξανδρούπολη

ΤΜΗΜΑ2015-16
2016-17
2017-18
2018-192019-202020-212021-222022-23
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Ιατρικής
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Ορεστιάδα

ΤΜΗΜΑ2015-16
2016-17
2017-18
2018-192019-202020-212021-222022-23
Αγροτικής Ανάπτυξης
Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ξάνθη

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών:  2021-2022

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Κομοτηνή

 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Ιστορίας – Εθνολογίας:  2021-2022

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας:  2021-2022

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Γλωσσών Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Αλεξανδρούπολη

 

Τμήμα Ιατρικής:  2021-2022

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία:  2021-2022

 

Ορεστιάδα

 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης:  2021-2022

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων:  2021-2022