Επιλογή Σελίδας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Δ.Π.Θ. (Rankings)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με όραμα την εξωστρέφεια και την ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα έχει επιδιώξει τη συμμετοχή στα πλέον έγκριτα διεθνή συστήματα κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Rankings). Ως κατατάξεις ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ορίζονται οι λίστες από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις που αξιολογούν ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης βάσει σταθμισμένων δεικτών. Μια λίστα κατάταξης προχωρά στην αξιολόγηση και δημοσίευση αποτελεσμάτων τα οποία μπορούν να μελετηθούν και να οδηγήσουν σε συμπεράσματα σχετικά με τα ιδρύματα συνολικά, ανά γεωγραφική περιοχή αλλά και μεταξύ των ιδρυμάτων μιας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, και με βάση πάντα τις πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις, το ΔΠΘ εμφανίστηκε στους πίνακες των παρακάτω διεθνών συστημάτων κατάταξης:

 

Times Higher Education

Στη διεθνή κατάταξη Times Higher Education αξιολογείται η απόδοση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην παγκόσμια σκηνή και παρέχεται η δυνατότητα κατανόησης των διαφορετικών αποστολών και επιτυχιών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατάταξή, αυτή, καλύπτει τις τρεις κύριες αποστολές της πανεπιστημιακής δραστηριότητας: την έρευνα, τη διδασκαλία και τον αντίκτυπο.

THE World University Rankings 2024
 

Ο οργανισμός Times Higher Education World University Rankings, αφού αξιολόγησε περισσότερα από 2.673 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια του κόσμου, δημοσίευσε λίστα στην οποία κατέταξε τα 1.904 από αυτά.

Το ΔΠΘ συμμετέχει και φέτος στο συγκεκριμένο σύστημα και βρίσκεται παγκοσμίως στην θέση μεταξύ 1.001-1.200 και στην θέση πανελληνίως από τα 16 ελληνικά Πανεπιστήμια που αξιολογήθηκαν.

THE World University Rankings 2024 by subject
a. Life Sciences

Το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 801-1.000 παγκοσμίως μεταξύ 1.059 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην θέση πανελληνίως.

b. Clinical & Health

Το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 601-800 παγκοσμίως μεταξύ 1.0591 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην θέση πανελληνίως.

c. Engineering

​Το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 801-1.000 παγκοσμίως μεταξύ 1.374 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην θέση πανελληνίως.

d. Social Sciences

​Το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 601-800 παγκοσμίως μεταξύ 997 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην θέση πανελληνίως.


 

Πέραν της κατάταξης Times Higher Education World University Ranking, στην οποία συμμετέχουν ιδρύματα από όλο τον κόσμο, και της οποίας μέρος αποτελεί η κατάταξη ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών (Times Higher Education World University Ranking by subject), η ΤΗΕ δημοσιεύει τρεις επιπλέον κατατάξεις.

Στην πρώτη κατατάσσονται ιδρύματα από χώρες με αναδυόμενες οικονομίες σύμφωνα με το London Stock Exchange’s FTSE Group (THE Emerging Economies University Rankings), σε ξεχωριστή κατάταξη συμμετέχουν νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ιδρύθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια (THE Young University Rankings), ενώ τέλος, δημοσιεύεται μια ακόμα κατάταξη βάσει των μέτρων που έχουν λάβει τα ιδρύματα προκειμένου να ανταποκριθούν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τον ΟΗΕ (THE Impact Ranking).

Αναλυτικά θα βρείτε τις θέσεις που έχει λάβει το ΔΠΘ σε κάθε μια από αυτές τις κατατάξεις:

THE Emerging Economies University Rankings 2022

Στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται 606 ιδρύματα χωρών που εντάσσονται στις αναδυόμενες οικονομίες σύμφωνα με το London Stock Exchange’s FTSE Group.

Το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 401- 500 παγκοσμίως μεταξύ 606 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

THE Young University Rankings 2023

Περιλαμβάνονται νεαρά εκπαιδευτικά ιδρύματα που ιδρύθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια. Το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 401- 500 παγκοσμίως μεταξύ 605 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

THE Impact Rankings 2023

Για πέμπτη χρονιά δημοσιεύτηκε ο εξειδικευμένος πίνακας κατάταξης THE Impact Rankings 2023 που αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Οι στόχοι, οι οποίοι έχουν οριστεί από τον ΟΗΕ, εξετάζονται συνολικά προκειμένου να συνταχθεί η γενική κατάταξη, αλλά και μεμονωμένα για κάθε επιμέρους στόχο. Αυτή τη φορά, συμμετείχαν στη γενική κατάταξη 1.591 ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 112 χώρες παγκοσμίως. Το ΔΠΘ, κατέλαβε την 1001+ θέση μεταξύ αυτών των Ιδρυμάτων και τη 10η ανάμεσα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το ΔΠΘ συμμετείχε σε επτά από αυτές τις επιμέρους κατατάξεις- στόχους, πέραν την γενικής.

  • Στον 3ο στόχο, που αφορά την “Καλή Υγεία και Ευημερία“, το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 601-800 ανάμεσα σε 1.218 ιδρύματα παγκοσμίως και στην θέση πανελλαδικά.
  • Στον 4ο στόχο για την “Ποιοτική Εκπαίδευση” το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 801-1.000 ανάμεσα σε 1.304 ιδρύματα παγκοσμίως και στην θέση πανελλαδικά.
  • Στον 5ο στόχο για την “Ισότητα των Φύλων“, το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 801-1.000 ανάμεσα σε 1.081 ιδρύματα παγκοσμίως και στην θέση πανελλαδικά.
  • Στον 8ο στόχο για την “Αξιοπρεπή Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη“, το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 800+ ανάμεσα σε 960 ιδρύματα παγκοσμίως και στην θέση πανελλαδικά.
  • Στον 16ο στόχο για την “Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί“, το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 401-600 ανάμεσα σε 910 ιδρύματα παγκοσμίως και στην θέση πανελλαδικά.
  • Στον 17ο στόχο, που αφορά την “Συνεργασία για τους Στόχους“, το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 1.001+ ανάμεσα σε 1.625 ιδρύματα παγκοσμίως και στην θέση πανελλαδικά.

 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η παρουσία του ΔΠΘ στις κατατάξεις του διεθνούς οργανισμού «Times Higher Education» από το 2019.

 

Shanghai Ranking

 

Global Ranking of Academic Subjects 2023

Το ΔΠΘ συμπεριελήφθη στην κατάταξη Global Ranking of Academic Subjects, στην κατηγορία “Human Biological Sciences” καταλαμβάνοντας τη θέση 401-500, ανάμεσα σε 1.900 πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Για το 2022 ο οργανισμός Shanghai Ranking εξέδωσε την κατάταξη “Global Ranking of Sport Science Schools and Departments” που αφορά σε κατάταξη πανεπιστημίων στα οποία διεξάγεται έρευνα για την επιστήμη του αθλητισμού. Για την κατάταξη του 2022 ελέγχθηκαν πάνω από 300 πανεπιστήμια, από τα οποία κατατάχθηκαν 300 από αυτά με σχετικά Τμήματα / Σχολές και το ΔΠΘ κατετάγη στις θέσεις 201-300.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η παρουσία του ΔΠΘ στον διεθνή οργανισμό «Shanghai» από το 2016.

NICA Law School Ranking

 

Ο διεθνής φορέας NICA, δημοσίευσε τον πίνακα κατάταξης NICA Law School Ranking στον οποίο συμμετέχουν σχολές Νομικής ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο.

Η Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατέλαβε το 2021 την θέση μεταξύ των σχολών Νομικής στην Ελλάδα, έχοντας κερδίσει τον διαγωνισμό Telders, με διακρίσεις στον κλάδο του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επίσης, το 2023 κατέλαβε την 97η θέση στην Ευρώπη και την 245η θέση παγκοσμίως μεταξύ 1.700 Σχολών Νομικής.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η παρουσία του ΔΠΘ στον διεθνή οργανισμό «NICA» από το 2013:

Webometrics

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης Webometrics του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC (έκδοση Ιανουαρίου 2024) το Πανεπιστήμιό μας καταλαμβάνει την 1.099η θέση, ενώ βρίσκεται στην θέση μεταξύ 66 ελληνικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Τον Ιανουάριο του 2023 αναρτήθηκε ο Πίνακας Κατάταξης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης “Top Universities by Top Google Scholar Citations(Transparent Ranking), ο οποίος αποτελεί ένα από τα κριτήρια της κατάταξης Webometrics, στον οποίο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κατέλαβε την 667η θέση, μεταξύ 4.365 περίπου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο και την θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Στον εν λόγω πίνακα περιλαμβάνονται τα κορυφαία ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης παγκοσμίως με σύνολο αναφορών πάνω από 1.000 και κατατάσσονται βάσει του αριθμού των αναφορών στις επιστημονικές δημοσιεύσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους. Τα δεδομένα βάσει των οποίων καταρτίστηκε ο πίνακας συλλέχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1-20 Ιανουαρίου 2023, από τη μηχανή αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας “Google Scholar”, με το σύνολο των αναφορών του ΔΠΘ να ανέρχεται στις 420.942.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η παρουσία του ΔΠΘ στον διεθνή οργανισμό «Webometrics» από το 2021.

Scimago Institution Rankings (SIR)

Στον Πίνακα του συστήματος κατάταξης Scimago Institution Rankings (SIR) (για το 2023) το Πανεπιστήμιό μας βρίσκεται στην 4.294η θέση ανάμεσα σε 8.433 ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως, και στην 19η θέση μεταξύ 43 ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που συμπεριελήφθησαν στον εν λόγω πίνακα.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η παρουσία του ΔΠΘ στον διεθνή οργανισμό «SCImago» από το 2009.

U-Multirank

Στις 21 Ιουνίου 2022 ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα της U-Multirank για το 2022, όπου μελετήθηκαν 2.202 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο. Η U-Multirank καλύπτει πέντε πτυχές της απόδοσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης: 1. τη διδασκαλία και τη μάθηση, 2. την έρευνα, 3. τη διάχυση της γνώσης, 4. τον διεθνή προσανατολισμό και 5. την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία. Η απόδοση σε κάθε πτυχή βαθμολογείται από το «Α» (πολύ καλή) έως το «Ε» (πολύ αδύναμη).

Την φετινή χρονιά πέντε Τμήματα του ΔΠΘ κατέθεσαν δεδομένα σε πέντε κατηγορίες δεικτών που εξετάζουν αυτές τις πτυχές. Τα Τμήματα του ΔΠΘ που κλήθηκαν να εισάγουν δεδομένα ήταν αυτό της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής για το αντικείμενο της «Βιολογίας», των Πολιτικών Μηχανικών και των Μηχανικών Περιβάλλοντος για τα ομώνυμα αντικείμενα, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το αντικείμενο του «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού» και των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για το αντικείμενο του «Μηχανικού Παραγωγής/Βιομηχανίας».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το ΔΠΘ συγκέντρωσε υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια της «Έρευνας» και της «Διάχυσης της Γνώσης», ενώ υπολείπεται στο κριτήριο της «Αλληλεπίδρασης με την Τοπική Κοινωνία». Επιμέρους βαθμολογία δημοσιεύθηκε για κάθε μια από τις πέντε θεματικές ενότητες για τις οποίες πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων. Τα αντίστοιχα Τμήματα του ΔΠΘ που συμμετείχαν (Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στον τομέα της «Έρευνας» και της «Διάχυσης της Γνώσης». Αδυναμία φάνηκε να παρουσιάζουν στον τομέα της «Αλληλεπίδρασης με την Τοπική Κοινωνία » και του «Διεθνούς Προσανατολισμού».

Center for World University Rankings (CWUR)

Ο Οργανισμός Center for World University Rankings (CWUR) δημοσίευσε τον πίνακα Top 2.000 World University Rankings 2023 ICWUR, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ΔΠΘ καταλαμβάνοντας την 1.377η θέση παγκοσμίως και την θέση ανάμεσα σε 12 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι η λίστα των 2.000 top πανεπιστημίων προέκυψε από ένα σύνολο 20.531 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά τον κόσμο.

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η παρουσία του ΔΠΘ στον διεθνή οργανισμό «Center for World University Rankings» από το 2019.

Guide2Research

Το portal Guide2Research δημοσίευσε την 9η έκδοση του πίνακα: Best Computer Science Universities in the World 2023 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το ΔΠΘ, το οποίο βρίσκεται στην 1.121η θέση μεταξύ 2.000 πανεπιστημίων παγκοσμίως και τη 11η θέση ανάμεσα σε 22 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Η κατάταξη προέκυψε από δεδομένα που συλλέχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022 (συγκεκριμένα το h-index Google Scholar & DBLP) και αφορούσαν πάνω από 9.735 προφίλ τμημάτων που αφορούν την Υπολογιστική Επιστήμη και ερευνητές που προέρχονται από περισσότερα από 1.470 ιδρύματα.

U.S.News

Ο ειδησεογραφικός οργανισμός U.S.News δημοσίευσε την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων για το 2022-2023. Το ΔΠΘ κατέλαβε την 1.455η θέση μεταξύ των 2.011 Ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη και αξιολογήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η κατάταξη του U.S. News για τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει εικόνα για το πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να συγκριθούν παγκοσμίως. Από το σύνολο πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως η τελική συνολική κατάταξη των 2.000 καλύτερων Πανεπιστημίων καλύπτει ένα εύρος 90 χωρών. Η παραγωγή αυτών των κατατάξεων βασίζεται σε στοιχεία της Clarivate’s Web of Science (InCitesTM research analytics solutions) για την πενταετία 2016-2020.

Round University Rankings (RUR)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμπεριελήφθη στο σύστημα κατάταξης Round University Rankings (RUR). Για το 2023 κατέλαβε την 955η θέση παγκοσμίως σε σύνολο 1.217 ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ βρίσκεται στην θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων. Επισημαίνεται ότι: α) η κατάταξη βασίζεται σε 20 δείκτες οι οποίοι καλύπτουν τέσσερις βασικούς άξονες: Teaching, Research, International Diversity και Financial Sustainability και β) η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται από την Clarivate Analytics.

Stanford University

Το Πανεπιστήμιο του Stanford δημοσιεύει από το 2019-20 λίστες όπου περιλαμβάνονται οι κορυφαίοι/κορυφαίες επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία. Η ανάλυση των δεδομένων εκπονείται από ομάδα ειδικών του Stanford University υπό τον Καθηγητή John Ioannidis και διεξάγεται με βάση τον αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του εκάστοτε έτους.

  • Στην πρώτη λίστα, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2023, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου των ερευνητών κατά τη διάρκεια του έτους 2022, συμπεριλαμβάνονται 23 ερευνητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Η δεύτερη λίστα, που βασίζεται σε αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου ερευνητών κατά τη διάρκεια του συνολικού τους έργου και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως, περιλαμβάνει 20 ερευνητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Elsevier και την ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.