Επιλογή Σελίδας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1. Εξωτερική αξιολόγηση του ΔΠΘ – ακαδημαϊκό έτος 1996-1997

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπήρξε το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που συμμετείχε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιολόγησης από έναν διεθνή οργανισμό αναμφισβήτητου κύρους (της C.R.E. νυν E.U.A.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-97.

Το ΔΠΘ ήταν το μόνο ελληνικό πανεπιστήμιο που συμμετείχε. Πρόκειται για διαδικασία η οποία είχε σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την C.R.E. και περιελάμβανε τόσο τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης όσο και τη  διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης από ομάδα ξένων ειδικών – εμπειρογνωμόνων, η οποία, ύστερα από δύο επιτόπιες επισκέψεις στις τρεις πόλεις (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη) κατέληξε στη σύνταξη της τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης (Ιούνιος 1997).

 

2. Εξωτερική Αξιολόγηση του ΔΠΘ – ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Η διαδικασία της αξιολόγησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποιήθηκε κατά την εβδομάδα από Δευτέρα 30.11.2015 μέχρι και την Παρασκευή 4.12.2015 από πενταμελή επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων από πανεπιστήμια του εξωτερικού που επιλέχθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).