Επιλογή Σελίδας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Κατόπιν εισήγησης της ΜΟΔΙΠ, συγκροτήθηκε, με απόφαση Συγκλήτου, στο ΔΠΘ επιτροπή για τη βελτίωση της θέσης του ΔΠΘ στους πίνακες κατάταξης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έργο της προαναφερθείσας επιτροπής αποτελεί η εκπόνηση σχετικής μελέτης και κατόπιν η εισήγηση πλάνου δράσεων σε επίπεδο Διοίκησης, Ακαδημαϊκών Τμημάτων και μελών ΔΕΠ του ΔΠΘ.

 Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής  

H Επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 1. Αγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, μέλος της ΜΟΔΙΠ
 2. Γκόγκας Περικλής, Καθηγητής ΤΟΕ
 3. Κεβρεκίδης Θεόδωρος, Καθηγητής ΠΤΔΕ
 4. Μπρούφας Γεώργιος, Καθηγητής ΤΑΑ
 5. Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα, Αν. Καθηγήτρια ΤΙΕ
 6. Παπάνας Νικόλαος, Καθηγητής ΤΙ
 7. Πρατικάκης Ιωάννης, Καθηγητής ΤΗΜΜΥ
 8. Χρυσομάλλης Μιχαήλ, Καθηγητής ΤΝ

Συνεδριάσεις της Επιτροπής:

 1. Τετάρτη 04-03-2020
 2. Παρασκευή 02-10-2020
 3. Παρασκευή 19-02-2021