Επιλογή Σελίδας

ΟΔΗΓΟΙ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους Οδηγούς που σχετίζονται με τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ, με την ενίσχυση της εξωστρέφειας, αλλά και με γενικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύματος.

 

 

ΟΔΗΓΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ