Επιλογή Σελίδας

Ο ρόλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. στην αναβάθμιση της ποιότητας. Ευρήματα και συμπεράσματα από τις αξιολογήσεις των τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας / Καθηγήτρια Αικατερίνη Λυκερίδου – Αβραμιώτη – Αναπληρώτρια Πρόεδρου ΤΕΙ Αθηνών, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. 
 

 

Ανάλυση φύλλων αξιολόγησης φοιτητών ΤΕΙ Πειραιά με τη χρήση SPSS / Καθηγητής  Δημήτριος Τσελές – Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΙ Πειραιά 

 

Η εμπειρία της εξωτερικής αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών / Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Καραλής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Αξιολόγηση – πιστοποίηση του TEI Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Καθηγητής Δημήτριος Μπαντέκας – Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης  

 

Διασφάλιση Ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση : Μηχανισμοί και Προκλήσεις για το μέλλον / Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης – Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών / Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος /Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης  – Μέλος Α.ΔΙ.Π. 

 

Η πιστοποίηση ISO 9001:2008 της ΜΕΘ ΠΓΝ Έβρου. H εμπειρία μας / Καθηγητής Ιωάννης Πνευματικός – Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών  / Δρ. Νίκος Καζάκης  – Υπεύθυνος διαχείρισης δεδομένων ΜΟΔΙΠ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιου Θράκης