Επιλογή Σελίδας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΠΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΠΣ

 

Πρότυπο ποιότητας για την Πιστοποίηση Νέων ΠΠΣΥπόδειγμα σύνταξης Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Νέου ΠΠΣΥπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας Νέου ΠΠΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΠΠΣ
Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Πιστοποίησης Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΠΣ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Επαναπιστοποίηση ΠΠΣΠρότυπο ποιότητας για την Επαναπιστοποίηση ΠΠΣΥπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Επαναπιστοποίησης ΠΠΣΥπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΠΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΠΣ
Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης ΠΠΣ

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε, ανά Τμήμα, το σύνολο των Αποφάσεων και των Εκθέσεων Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες Πιστοποίησης.