Επιλογή Σελίδας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΔΣ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Πιστοποίηση Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔΣ)