Επιλογή Σελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

​Το κείμενο της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο (ΑΠ: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/54315/3001/17-7-2018) και αναθεωρήθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/22415/999/23-12-2021 απόφαση της Συγκλήτου. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας η Πολιτική Διασφάλισης ποιότητας ελέγχεται και αξιολογείται ετησίως από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

 

Πολιτική διασφάλισης της ποιότητας στο ΔΠΘ

 

 


 

  • Μελέτες με θέμα: “Έλεγχος και αξιολόγηση της Πολιτικής Ποιότητας του ΔΠΘ

 

Μελέτη για ακ. έτος 2022-23
Μελέτη για ακ. έτος 2021-22Μελέτη για ακ. έτος 2020-21Μελέτη για ακ. έτη 2018-19 και 2019-20