Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Μπορείτε να βρείτε Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που σχετίζονται με διαδικασίες της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως επίσης και Κανονιστικά Κείμενα του ΔΠΘ.