Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 • Επιμόρφωση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΠΘ: Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2023
  • Πρόσκληση
  • Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 1 Σεπτεμβρίου 2023

 

 • Επιμορφώσεις ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΔΠΘ: 30/8, 31/08, 01/09 και 04/09/2023
  • Πληροφορίες σχετικά με τις επιμορφώσεις μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση
  • Οι υποβολές Αιτήσεων Συμμετοχής έχουν κλείσει.
  • Οι θεματολογία των επιμορφώσεων αφορούσε:
   “Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων” και “Η αποτίμηση διδακτικού έργου ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας” (30/8 και 04/09)
   “Προδιαγραφές και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης” και “Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας” (31/8 και 01/09)

 

 • Επιμορφώσεις όλων των ΜΕΛΩΝ του ΔΠΘ με θέμα “Επιχειρησιακός προγραμματισμός και διασφάλιση ποιότητας”: 30/6, 03/07, 10/07, 17/07 και 24/07/2023
  • Πρόσκληση
  • Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έχει κλείσει.

 

 •  
 • Επιμορφώσεις ΜΕΛΩΝ ΜΟΔΙΠ- ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΔΠΘ: 1/6, 22/6 και 26/6/2023
  • Πρόσκληση
  • Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έχει κλείσει.

 

 • Επιμορφώσεις ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΠΘ: 25/5/2023
  • Πρόσκληση
  • Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 19 Μαΐου 2023

 

 • Επιμορφώσεις ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΠΘ: 5/4, 2/5, 9/6 και 14/6/2023
  • Πρόσκληση
  • Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 31 Μαρτίου 2023

 

 • Επιμορφώσεις ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΔΠΘ: 20/3, 24/3 και 3/4/2023
  • Πρόσκληση
  • Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 15 Μαρτίου 2023

 

 • Επιμόρφωση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΠΘ: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023
  • Πρόσκληση
  • Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 15 Μαρτίου 2023

 

Πρόσκληση υποβολής άρθρων σε συλλογικό, ηλεκτρονικό, θεματικό τόμο με τίτλο: «2005-2021 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

 • Προδιαγραφές σύνταξης άρθρου (pdf)
 • Πρότυπο αρχείο σύνταξης άρθρου (doc)

   

  • Υποβολή Περιλήψεων έως 13 Σεπτεμβρίου 2021
  • Υποβολή πλήρους άρθρου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αλληλοδιδακτική θεματική ομάδα εργασίας με θέμα: «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΠΣ ΤΟΥ ΔΠΘ»

 • Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 13 Σεπτεμβρίου 2021

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αλληλοδιδακτική θεματική ομάδα εργασίας με θέμα: «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ AEI»

 • Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 20 Σεπτεμβρίου 2021