Επιλογή Σελίδας

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πρόκειται για υλικό που συλλέγει η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. σχετικά με διάφορα εκπαιδευτικά θέματα.

 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
Πρότυπος Γενικός Κανονισμός Ανοικτής Πρόσβασης ΔΠΘ (ΓΚΑΠ ΔΠΘ)Πίνακας αντιστοιχίας/ ισοτίμησης μονάδων ECTS με πιστωτικές μονάδες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΗ εργαλειοθήκη του Πανεπιστημιακού: Για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης στο Πανεπιστήμιο

 

Σχέδιο Δράσης Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δ.Π.Θ.Student Centered Learning (ESU)Overview on Student-Centered Learning in Higher Education in Europe (ESU)Statutory Quality Assurance Guidelines for Providers of Blended Learning ProgrammesStudy on Stakeholder Involvement in External Quality Assurance

 

 

Handbook on “Innovative pedagogies: ways into the process of learning transformation”Curriculum DesignΕγχειρίδιο Συμβουλευτικής προς Εργαζόμενες, Εργοδοσία & Κοινωνικούς ΦορείςΑντιστοίχιση Συστημάτων Βαθμολόγησης στην Εκπαίδευση Διεθνές Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Tuning Academy)