Επιλογή Σελίδας

ΜΕΛΗ ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Η σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. καθορίστηκε με την με Α.Π. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/27754/1148/20-01-2023 απόφαση της Συγκλήτου. Η τρέχουσα σύνθεσή της είναι η ακόλουθη:

 

Γρηγορίου Μαριρένα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος

Aγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., Μέλος

Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., Μέλος

Συρακούλης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., Μέλος

Μάρκος Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., Μέλος

Πασχαλίδου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., Μέλος

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ: Ματζίρης Σταύρος (Τακτικό Μέλος)/ Φωτιάδης Σιδέρης (Αναπληρωματικό Μέλος)

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ: Αλμπάνης Μάρκος (Τακτικό Μέλος)/ Σπάρταλη Αριλία (Αναπληρωματικό Μέλος)

Εκπρόσωπος ΕΕΠ: Λαντζουράκη Μυρσίνη (Τακτικό Μέλος)/ Τριγώνης Ιωάννης (Αναπληρωματικό Μέλος)

Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού: Κωστέλης Δημήτριος (Τακτικό Μέλος)/ Αναγνωστοπούλου Ελευθερία (Αναπληρωματικό Μέλος)

Εκπρόσωπος φοιτητών:  (δεν έχει ορισθεί)

Εκπρόσωπος ΜΦ και ΥΔ:  (δεν έχει ορισθεί)


ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Γκαβάκη Στέλλα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Ελευθεράκου Βασιλική

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Μαρσίδου Σοφία, Κουτσογιάννη Περσεφόνη, Σουρλά Ευδοκία

 

 

Προηγούμενες συνθέσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π.