25310 39083, 25310 39097, 25410 79021 modip@duth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π., σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Ιδρύματος και τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, συντάσσουν τους ετήσιους στόχους ποιότητας για το διοικητικό έργο, τις υποδομές και τις υπηρεσίες υποστήριξης του Ιδρύματος. Η Στοχοθεσία συνοδεύεται από αντίστοιχο προγραμματισμό ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων, η οποία τεκμηριώνεται από αντίστοιχους δείκτες παρακολούθησης.

Η Στοχοθεσία ποιότητας του ΔΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ (ΑΠ: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/34627/348/28-02-2023).

 


Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. συνέταξε το 2022  Έκθεση Αποτίμησης Στοχοθεσίας Ποιότητας για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20 η οποία περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

– Παρακολούθηση των δεικτών (KPI’s) της στοχοθεσίας ποιότητας

– Ανάλυση του πίνακα παρακολούθησης των δεικτών ποιότητας – Συμπεράσματα

– Παρακολούθηση ενεργειών-δράσεων της στοχοθεσίας ποιότητας

– Ανάλυση του πίνακα παρακολούθησης των ενεργειών-δράσεων της στοχοθεσίας ποιότητας – Συμπεράσματα