Επιλογή Σελίδας

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ (modip@duth.gr) βρίσκεται:

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Κτίριο Πρυτανείας, Γραφεία 106α και 114γ (ισόγειο), Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69150

ΞΑΝΘΗ: Κτίριο Διοίκησης (ΠΡΟΚΑΤ), Γραφείο 1  (1ος όροφος), Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, Τ.Κ. 67132

 

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Γκαβάκη Στέλλα, 25410 79021 (εσ.71021), 25310 39083 (εσ. 74083), sgavaki@admin.duth.gr

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Ελευθεράκου Βασιλική, 25410 79020 (εσ. 71020) velefth@admin.duth.gr

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Μαρσίδου Σοφία, 25310 39097 (εσ. 74097) smarsido@affil.duth.gr

Κουτσογιάννη Περσεφόνη, 25310 39098 (εσ. 74098) pkoutso@affil.duth.gr

Σουρλά Ευδοκία, 25410 79019 (εσ. 71019) esourla@affil.duth.gr