Επιλογή Σελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Δ.Π.Θ. επαναλαμβάνεται ετησίως και αποτελείται από:

Ποιος ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. στην Εσωτερική Αξιολόγηση;

Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. στη διαδικασία είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και της Στοχοθεσίας.

Ποιος ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Μονάδας στην Εσωτερική Αξιολόγηση;

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συνεκτιμάται κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ακαδημαϊκής Μονάδας ή του Ιδρύματος. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα.

Η Ακαδημαϊκή Μονάδα συνεργάζεται με τον υπεύθυνο καταχώρησης στοιχείων του κάθε Τμήματος, ώστε να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ.

Ποιος ο ρόλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Εσωτερική Αξιολόγηση;

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. η οποία συνεργάζεται με τις ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων έχοντας υποστηρικτικό και συμβουλευτικό ρόλο, ακολουθώντας τον Οδηγό Ετήσιας Εσωτερικής Αξιολόγησης.

 

Ακολουθούν κατάλογοι με τις Ετήσιες Εκθέσεις και τα Πρακτικά Εσωτερικής Αξιολόγησης, τις Ετήσιες Αναφορές ΟΠΕΣΠ και τη Στοχοθεσία Ποιότητας των Τμημάτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

​Ξάνθη

ΤΜΗΜΑ
2018-19
2019-20*2020-21
2021-22
ΑΜΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΗΜΜΥΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΜΠΔΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΜΠΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΠΜΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

* Το ακ. έτος 2019-20 τα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Πολιτικών Μηχανικών είχαν συντάξει και τις αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησής τους:
Ετήσια Έκθεση ΤΜΠΔ
Ετήσια Έκθεση ΤΠΜ

 

Κομοτηνή

ΤΜΗΜΑ
2018-19
2019-20*2020-212021-22
ΓΦΠΠΧΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΕΦΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΕΦΑΑΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΙΕΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΚΕΠρακτικό Πρακτικό
ΚΠΠρακτικό Πρακτικό
ΝΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΟΕΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΠΕΠρακτικό Πρακτικό

* Το ακ. έτος 2019-20 τα Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας και Ιστορίας & Εθνολογίας είχαν συντάξει και τις αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησής τους:
Ετήσια Έκθεση ΤΕΦ
Ετήσια Έκθεση ΤΙΕ

 

Αλεξανδρούπολη

ΤΜΗΜΑ
2018-19
2019-20*2020-21
2021-22
ΙΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΜΒΓΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΠΤΔΕΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΕΕΠΗΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

* Το ακ. έτος 2019-20 τα Τμήματα Ιατρικής και Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία είχαν συντάξει και τις αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησής τους:
Ετήσια Έκθεση ΤΙ
Ετήσια Έκθεση ΤΕΕΠΗ

 

Ορεστιάδα

ΤΜΗΜΑ
2018-19
2019-20*2020-21
2021-22
ΑΑΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό
ΔΔΠΦΠΠρακτικό Πρακτικό Πρακτικό Πρακτικό

* Το ακ. έτος 2019-20 τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων είχαν συντάξει και τις αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησής τους:
Ετήσια Έκθεση ΤΑΑ
Ετήσια Έκθεση ΤΔΔΠΦΠ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΠΕΣΠ

​Ξάνθη

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

 

Κομοτηνή

 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Ιστορίας – Εθνολογίας: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-219, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19

(Νέο) Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: 2019-20, 2020-21, 2021-22

(Νέο) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Γλωσσών Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Νομικής: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

(Νέο) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης: 2019-20, 2020-21, 2021-22

 

Αλεξανδρούπολη

 

Τμήμα Ιατρικής: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

 

Ορεστιάδα

 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης: 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων: 2015-16,2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ξάνθη

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών:  2021-2022

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Κομοτηνή

 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Ιστορίας – Εθνολογίας:  2021-2022

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας:  2021-2022

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Γλωσσών Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Αλεξανδρούπολη

 

Τμήμα Ιατρικής:  2021-2022

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία:  2021-2022

 

Ορεστιάδα

 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης:  2021-2022

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων:  2021-2022