Επιλογή Σελίδας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Μπορείτε να βρείτε Εργασίες και Μελέτες που εκπονήθηκαν από μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., αλλά και ακαδημαϊκά μέλη που ασχολούνται με διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

 

Συλλογικός Τόμος “2005-2021: Διασφάλιση Ποιότητας στα Ελληνικά ΑΕΙ . Από την Αξιολόγηση στις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού. Προκλήσεις και προοπτικές”

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ.Π.Θ.

 

Συγκριτικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής και Αντιστοιχίες Τμημάτων Δ.Π.Θ. 2022-23Συγκριτικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής και Αντιστοιχίες Τμημάτων Δ.Π.Θ. 2021-22Συγκριτικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής και Αντιστοιχίες Τμημάτων Δ.Π.Θ. 2020-21

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΝΩΜΗΣ

 

Αποτελέσματα έρευνας γνώμης για την εμπειρία των φοιτητών από τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις (2021)Αποτελέσματα έρευνας γνώμης για τις στάσεις και τις απόψεις των φοιτητών απέναντι στον εθελοντισμό (2021)

 

Αποτελέσματα ερευνών γνώμης για τις υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. (2021)Αποτελέσματα ερευνών γνώμης για τις υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. (2019)Αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης της διαδικασίας Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ (2019)

 

ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Μελέτη για παγκόσμιους οργανισμούς που διενεργούν κατατάξεις πανεπιστημίων και η θέση του ΔΠΘ (2023)
Μελέτη για χρήση όρων Faculty-school-department (2017)Μελέτη οργανισμών για κατατάξεις (2016)