Επιλογή Σελίδας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Πρόκειται για μια σειρά από βίντεο με τίτλο “Ισότιμη πρόσβαση και Συμπερίληψη” που δημιούργησε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και παρουσιάζει η Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας στο Δ.Π.Θ. και Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ..

Σε αυτή τη σειρά των συνολικά επτά βίντεο παρουσιάζονται καλές πρακτικές για τον σχεδιασμό συμπεριληπτικών προγραμμάτων σπουδών, syllabi και περιγραμμάτων μαθημάτων, μέσα από τις έξι βασικές αρχές που αξιοποιούνται στον σχεδιασμό ενός συμπεριληπτικού ΠΠΣ.
Οι έξι αρχές είναι οι εξής:
1. Εστίαση στη μάθηση
2. Βασικές ερωτήσεις
3. Φοιτητοκεντρική μάθηση
4. Συμπεριληπτική Γλώσσα
5. Υποστηρικτές πολιτικές
6. Προσβάσιμος σχεδιασμός

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΝΤΕΟ           LINK               ΜΕΤΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη 1
Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη 2
Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη 3
Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη 4
Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη 5
Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη 6
Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη 7