Επιλογή Σελίδας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: “Εκπαίδευση στα Τμήματα του ΔΠΘ πάνω στη Διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης” (2 και 9/7/2024).
WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: “Η διαδικασία της e-επιθεώρησης των ΠΜΣ από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης”

Υλικό από Webinar

17/06/2024, 15:00

ΠΜΣ “Quantum Computing and Quantum Technologies”, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

23/05/2024, 09:00

ΠΜΣ “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία”, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

16/05/2024, 14:00

ΠΜΣ “Κοινωνική Ψυχιατρική“, Τμήμα Ιατρικής

30/04/2024, 15:00

1. ΠΜΣ “Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών“, Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

2. ΠΜΣ “Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση“, Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

07/11/2023, 17:00

1. ΠΜΣ “Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων“, Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
2. ΠΜΣ “Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών“, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
3. ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)“, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
4. ΠΜΣ “Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας & Επιχειρήσεων“, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

12/10/2023, 13:00

1. ΠΜΣ “Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες και Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών“, Τμήμα Ιατρικής
2. ΠΜΣ “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα“, Τμήμα Ιατρικής

15/09/2023, 13:00

1. ΠΜΣ “Προγεννητικός Έλεγχος Αντισύλληψη Τοκετός“, Τμήμα Ιατρικής
2. ΠΜΣ “Ανθρώπινη Αναπαραγωγή“, Τμήμα Ιατρικής
3. ΠΜΣ “Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια“, Τμήμα Ιατρικής
4. ΠΜΣ “Αγγειακές Προσπελάσεις σε Ασθενείς με Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου“, Τμήμα Ιατρικής

24/08/2023, 10:00

1. ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη“, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
2. ΠΜΣ “Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον“, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: “Προετοιμασία φακέλου Πιστοποίησης ΝΕΟΥ Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών” στα Τμήματα που πρόκειται να πιστοποιηθούν.

Υλικό από Webinar

  • Παρουσίαση της ΜΟΔΙΠ
    • 05/06/2024, 14:00: Τμήμα Νοσηλευτικής, Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας και Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
    • 07/06/2024, 14:00: Τμήμα Εργοθεραπείας
WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: “Ενημέρωση/ Εκπαίδευση υπευθύνων καταχώρισης δεδομένων ποιότητας στο ΠΣ της ΜΟΔΙΠ" (4/3/2024, 13:30)
WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: “Η διαδικασία της επιθεώρησης ΠΠΣ από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης” στα Τμήματα που πρόκειται να πιστοποιηθούν.

Υλικό από Webinar

  Τμήμα Ψυχολογίας

 

  Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – 24/05/2023, 11:00

 

  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης – 11/01/2023, 11:00

 

  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – 23/12/2022, 11:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Σύνταξη Φακέλου Πιστοποίησης ΠΜΣ (Νέου ή Σε Λειτουργία)” (Κομοτηνή 28/11/2023, Αλεξανδρούπολη 29/11/2023, Διαδικτυακή συνάντηση 6/12/2023, 12:00)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Η Διασφάλιση της Ποιότητας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Εξελίξεις & Προοπτικές”, Αλεξανδρούπολη 07/09/2023.

Υλικό Ημερίδας

 

Φωτογραφικό Υλικό της Εκδήλωσης

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για περαιτέρω καλλιέργεια της κουλτούρας ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατάρτισε προγράμματα επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του ΔΠΘ πάνω σε θέματα διασφάλισης ποιότητας. Δεδομένου ότι η εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας δεν ισοδυναμεί πάντα με τη βελτίωση της ποιότητας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ έκρινε ότι είναι απαραίτητη η επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητά του και να δεσμευθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι για την υιοθέτηση μιας κουλτούρας ποιότητας.

Η υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων γίνεται μέσω του Υποέργου 01 «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Παρακάτω παρατίθενται οι Ομάδες προς επιμόρφωση, οι Προσκλήσεις που εστάλησαν ώστε να δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι, τα Θέματα των επιμορφώσεων και οι αντίστοιχες ημερομηνίες υλοποίησης.

 

• Μέλη – Προσωπικό ΜΟΔΙΠ Θέμα: Στρατηγική διοίκηση και διοίκηση ποιότητας
Ημερομηνία: 7/9/2022

 


Θέματα:
– Διαχείριση ακαδημαϊκών επιδόσεων
– Μεταφορά τεχνολογίας και διαχείριση περιουσιακών δικαιωμάτων
– Προδιαγραφές και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ημερομηνία: 9/9/2022

• Διοικητικό προσωπικό (Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Διοικητικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι και συμβασιούχοι) Υπεύθυνοι καταχώρησης στοιχείων στο ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ)

Θέματα:
– Επιχειρησιακός προγραμματισμός
– Διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
– Μεταφορά τεχνολογίας και διαχείριση περιουσιακών δικαιωμάτων
Ημερομηνία: 23/3/2023 

 


Θέμα:
– Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Ημερομηνία: 5/9/23

 

• Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων (Πρόεδροι – Αντιπρόεδροι Τμημάτων, Κοσμήτορες)Θέματα:
– Ακαδημαϊκή διακυβέρνηση
– Η αποτίμηση διδακτικού έργου ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας
Ημερομηνία: 20/3/23


Θέματα:
– Προδιαγραφές και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
– Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας
Ημερομηνία: 24/3/23


Θέματα:
– Οικονομικός προγραμματισμός και διάθεση πόρων
– Αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης
Ημερομηνία: 3/4/23

• Ακαδημαϊκό προσωπικό (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, κλπ)Θέμα:
– Παραγωγή και αξιοποίηση καινοτομίας
Ημερομηνία: 5/4/23


Θέμα:
– Καινοτομίες στην διδασκαλία και μάθηση ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας: φοιτητοκεντρική μάθηση
Ημερομηνία: 2/5/23


Θέμα:
– Διαχείριση ακαδημαϊκών επιδόσεων
Ημερομηνία: 9/6/23


Θέμα:
– Η αποτίμηση διδακτικού έργου ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας
Ημερομηνία: 14/6/23

• Ακαδημαϊκό προσωπικό – Νεοδιόριστοι (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, κλπ)

 

Θέματα:
– Διαχείριση Ακαδημαϊκών Επιδόσεων
– Η αποτίμηση διδακτικού έργου ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας
Ημερομηνίες:
30/8/23 και 4/9/23

 

 


Θέματα:
– Προδιαγραφές και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
– Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας
Ημερομηνίες: 31/8/23 και 1/9/23

• Μέλη ΜΟΔΙΠ, μέλη ΟΜΕΑ, Διευθυντές ΠΜΣΘέμα:
– Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας
Ημερομηνία: 1/6/23


Θέμα:
– Διαχείριση ακαδημαϊκών επιδόσεων
Ημερομηνία: 22/6/23


Θέματα:
– Η αποτίμηση διδακτικού έργου ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας
– Προδιαγραφές και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ημερομηνία: 26/6/23

• Μέλη οργάνων Διοίκησης (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, μέλη Συμβουλίου Διοίκησης) Θέματα:
– Οικονομικός προγραμματισμός και διάθεση πόρων
– Αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης
Ημερομηνία:
28/4/23


Θέματα:
– Στρατηγική διοίκηση και διοίκηση ποιότητας
– Ακαδημαϊκή διακυβέρνηση
Ημερομηνία: 29/6/23

• ΦοιτητέςΘέματα:
– Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας
– Η αποτίμηση διδακτικού έργου ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας
Ημερομηνίες:
4/5/23, 5/5/23, 18/5/23, 2/6/23, 8/6/23

 


Θέμα:
– Διαχείριση Κρίσεων
Ημερομηνία: 25/5/23

• Όλα τα μέλη του ΔΠΘ
Θέμα:
– Επιχειρησιακός προγραμματισμός και διασφάλιση ποιότητας
Ημερομηνίες: 30/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Προετοιμασία Φακέλου Πιστοποίησης ΠΜΣ σε λειτουργία" (Αλεξανδρούπολη 30-11-2022, Κομοτηνή-Ξάνθη 1-12-2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΟΔΙΠ/ΔΑΘ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΜΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Προετοιμασία Φακέλου Πιστοποίησης ΠΜΣ σε λειτουργία" (Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη 28-29/09-2022)
WEBINARS ΜΕ ΘΕΜΑ: “Η διαδικασία της e – επιθεώρησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης” στα Τμήματα που πρόκειται να πιστοποιηθούν.

Υλικό από Webinars

 

  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης – 22/11/2021

  Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – 01/10/2021

  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία – 10/09/2021

  Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών – 21/01/2021

  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – 19/01/2021

  Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – 12/01/2021

  Τμήμα Ιατρικής – 10/11/2020

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – 20/10/2020

  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – 12/10/2020

WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: "Προετοιμασία Φακέλου Πιστοποίησης νέων ΠΠΣ σε λειτουργία." (Δευτέρα 8-11-2021, 10:00)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Η λειτουργία και ο ρόλος των ΜΟ.ΔΙ.Π." (3-4 Νοεμβρίου 2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑ.ΜΑΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΘ.Α.Α.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: “Το Πρότυπο για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Νέων Τμημάτων” (Τετάρτη 13-10-2021, 09:30).
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας και Προγραμματικές Συμφωνίες: Ο ρόλος της διοίκησης των Τμημάτων και των Σχολών" (Τρίτη 25-5-2021, 10:00).

Υλικό Ενημερωτικής Συνάντησης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Καλές πρακτικές για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού των Τμημάτων του Δ.Π.Θ." (Δευτέρα 10-5-2021, 10:00).

Υλικό Βιωματικού Εργαστηρίου

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Ο θεσμός της αποτίμησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές" (Τετάρτη 14-4-2021, 14:00).
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Καλές Πρακτικές για τον Σχεδιασμό και την αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών" (Μέρος Α': Δευτέρα 5-4-2021, 10:00, Μέρος Β': Παρασκευή 23-4-2021, 10:00).
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: “Καλές Πρακτικές για την ανάδειξη του ΔΠΘ σε λίστες κατάταξης (Ranking)” (Τρίτη 30-3-2021, 10:00).
WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: “Αναμόρφωση της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΠΣ” (Δευτέρα 29-3-2021, 10:30).
WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: “Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Νέων Τμημάτων” (Τετάρτη 17-3-21, 10:00).
WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: “Τεκμηρίωση της εφαρμογής φοιτητοκεντρικής μάθησης στο Δ.Π.Θ.” (Δευτέρα 14-12-2020, 11:00).
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο θεσμός της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές» (Ορεστιάδα - 12/2019, Αλεξανδρούπολη – 02/2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών» (Ορεστιάδα 2/12/2019, Αλεξανδρούπολη 10/12/2019, Κομοτηνή 20/01/2020, Ξάνθη 22/01/2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για δράσεις διασφάλισης ποιότητας από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του ΔΠΘ» (Αλεξανδρούπολη 28/05/2019, Ξάνθη 29/05/2019, Ορεστιάδα 05/06/2019, Κομοτηνή 20/6/2019)

Υλικό Ενημερωτικής Συνάντησης

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, εισήγηση από τον κ. Παντελή Κυπριανό» (Κομοτηνή 05/04/2019)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΠ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών» (Κομοτηνή 14/01/2019)
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παρουσίαση του ΕΣΔΠ του ΔΠΘ και απονομή Πιστοποιητικού Ποιότητας από την ΑΔΙΠ» (Κομοτηνή, 14/01/2019)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών», με εισηγήτρια την Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. κ. Ζωή Γαβριηλίδου (Κομοτηνή 09/01/2019)

Υλικό Ενημερωτικής Συνάντησης

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διασφάλιση και Πιστοποίηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προκλήσεις για το μέλλον» (Αλεξανδρούπολη 03/10/2014)