25310 39083, 25310 39097, 25410 79021 modip@duth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/54315/3001/17-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου.

Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ε.Σ.Δ.Π. αποτυπώνεται αναλυτικά η δομή και η οργάνωση του Ε.Σ.Δ.Π. του Ιδρύματος και περιγράφεται η πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος καθώς και οι επί μέρους πολιτικές για κάθε δραστηριότητα του Ε.Σ.Δ.Π..

Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας περιγράφονται αναλυτικά οι διεργασίες και οι διαδικασίες του Ε.Σ.Δ.Π. καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών που υλοποιούν τις αντίστοιχες πολιτικές του Συστήματος. Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας περιλαμβάνονται, επίσης, τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης και ροής πληροφοριών.