Επιλογή Σελίδας

Κομοτηνή, 30-3-2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο, βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σειρά από προκλήσεις όπως, αύξηση ζήτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανταγωνισμός, διεθνοποίηση, προσέλκυση φοιτητών, ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, σύνδεση με τη βιομηχανία κ.ά..

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., όντας η μοναδική, έως τώρα, ΜΟ.ΔΙ.Π. ελληνικού πανεπιστημίου που συμμετέχει ενεργά σε κέντρα διαμόρφωσης ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως για παράδειγμα σε διαφορετικές ομάδες εργασίας της European University Association, παρακολουθεί στενά τις παραπάνω εξελίξεις καταφέρνοντας να αποκτήσει, το τελευταίο διάστημα, το status ισότιμου ετέρου που συνδιαμορφώνει πολιτικές και τις μεταλαμπαδεύει εν συνεχεία στον Ελληνικό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στρατηγικό της στόχο αποτελεί ο μετασχηματισμός των πρακτικών του Δ.Π.Θ. για μια ποιοτική διδασκαλία και μάθηση και η εμπέδωση κουλτούρας ποιότητας εντός του Ιδρύματος.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εμπεδώνοντας τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας στην πράξη, η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος ολοκλήρωσε τη σύνταξη του  Απολογισμού Δραστηριοτήτων της για το ακαδημαΪκό έτος 2020-2021, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί: Απολογισμός ΜΟ.ΔΙ.Π._2020-2021 (pdf)

 

Η Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.

Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας