Επιλογή Σελίδας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το συνέδριο οργανώνεται από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)....