Επιλογή Σελίδας

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιμορφωτικές δράσεις σε θέματα διασφάλισης ποιότητας για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους φοιτητές, το προσωπικό αλλά και την ευρύτερη κοινωνία αποτελεί πάγια επιδίωξη του Δημοκριτείου...