Επιλογή Σελίδας

ΗΜΕΡΙΔΑ: “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”, ΑΘΗΝΑ 19/6/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στόχος της Ημερίδας είναι η αποτύπωση της πορείας της Αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή της, και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των εμπειριών που αποκομίσθηκαν. Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλα τα μέλη της...