Επιλογή Σελίδας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 4.12.2015 η διαδικασία της αξιολόγησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από πενταμελή επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων από πανεπιστήμια του εξωτερικού που επιλέχθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης...