Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΠΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) με έναρξη λειτουργίας από το ακαδ. έτος 2018-19 που προσφέρονται από τα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αλληλοδιδακτική θεματική ομάδα εργασίας με θέμα: «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΠΣ ΤΟΥ ΔΠΘ» Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 13 Σεπτεμβρίου 2021   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ: “2005-2021 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ…”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «2005-2021 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»   Υποβολή Περιλήψεων: 13 Σεπτεμβρίου 2021...