Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – Γέφυρα, ΚΕ 81647», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας Υπηρεσιών Υποστήριξης και Αναβάθμισης του...