Επιλογή Σελίδας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟ.ΔΙ.Π. 2020-21

Κομοτηνή, 30-3-2022   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο, βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σειρά από προκλήσεις όπως, αύξηση ζήτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανταγωνισμός, διεθνοποίηση, προσέλκυση φοιτητών, ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στο ακαδημαϊκό...