Επιλογή Σελίδας

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΔΠΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την απόφαση της  συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 16/5/2013, η ημερίδα που  θα διοργανώσει η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ με θέμα «Διασφάλιση και Πιστοποίηση  Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση:...