Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πράξη “ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2007-2013), διοργανώνει την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. στο χώρο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Θέμα της ημερίδας είναι: “Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – Καλές Πρακτικές” και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (σπουδαστές – φοιτητές, διδάσκοντες, όργανα διοίκησης και διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι.), αλλά και στα στελέχη και το προσωπικό των Υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των τοπικών κοινωνικο-οικονομικών φορέων που προτίθενται να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν ή εμπλέκονται σε Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας.