Επιλογή Σελίδας

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με ιδιαίτερη χαρά σάς ενημερώνουμε για την έκδοση του συλλογικού τόμου της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ με τίτλο: “2005-2021: Διασφάλιση ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ. Από την αξιολόγηση στις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού: προκλήσεις και προοπτικές” τον οποίο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

https://modip.duth.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_E-BOOK.pdf

Ο εν λόγω συλλογικός τόμος αποτελεί ένα πολυφωνικό έργο αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας στη χώρα μας, καθώς αναδεικνύει διαφορετικές οπτικές και καλές πρακτικές, καταγράφει τα μείζονα ζητήματα και προσκλήσεις του πεδίου, διατυπώνει προτάσεις για το μέλλον, και συμβάλλει στο άνοιγμα ενός γόνιμου ακαδημαϊκού διαλόγου για την χάραξη πολιτικής.

Ο τόμος περιλαμβάνει δεκατρία κεφάλαια που συνέγραψαν μέλη (διδακτικό προσωπικό, στελέχη ΜΟΔΙΠ) από οκτώ πανεπιστήμια της χώρας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Πανεπιστήμιο Πατρών) και στελέχη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα κεφάλαια δι­αρθρώνονται γύρω από τρεις βασικές θεματικές:

α) ιστορική αποτίμηση, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της διασφάλι­σης ποιότητας στη χώρα μας,

β) διαδικασίες δημιουργίας, αξιολόγησης και πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών,

γ) διδασκαλία και μάθηση ως παράγοντες διασφάλισης ποιότητας.

 

 

   Κομοτηνή, 26/07/2022