Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών οργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 50 διδακτικών ωρών 48 ώρες εκπαίδευση και 2 ώρες εξέταση πιστοποίησης), με τίτλο: «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση».

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η διάχυση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών της Αξιολόγησης και της Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση, μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο ειδικευμένων επιστημόνων και ερευνητών. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου και η καλλιέργεια μιας «κουλτούρας αξιολόγησης» μεταξύ ενηλίκων πτυχιούχων, οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν, εργάζονται ήδη ή ενδιαφέρονται για το χώρο της εκπαίδευσης.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 • Κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί  σε αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, (4 ώρες)  απόγευμα και θα ολοκληρωθούν σε 12 συναντήσεις.

Θεματικές Ενότητες Επιμορφωτικού Προγράμματος:

Μέσω των εισηγήσεων και των συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις θεματικές ενότητες:

 1. Η έννοια της «ποιότητας» στη διοίκηση οργανισμών της εκπαίδευσης
 2. Ποιότητα και Εκπαίδευση
 3. Διασφάλιση Ποιότητας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
 4. Εισαγωγή στην Αξιολόγηση
 5. Το θεωρητικό Πλαίσιο της Αξιολόγησης και η Μεθοδολογία της Αξιολόγησης
 6. Δείκτες Αξιολόγησης
 7. Εφαρμογή Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 1: Αξιολόγηση στη Σχολική Μονάδα
 8. Εφαρμογή Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 2: Εκπαιδευτικό Υλικό και Λογισμικό
 9. Εφαρμογή Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 3: Αξιολόγηση Πανεπιστημιακού Τμήματος

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος και να την αποστείλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση equas@admin.uoa.gr  ή με φαξ στον αριθμό 2103689691  μέχρι τις  22 Οκτωβρίου 2012.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής οριστικοποιούνται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους και για την ακριβή ημέρα και ώρα έναρξης του Επιμορφωτικού Προγράμματος. To κόστος συμμετοχής είναι 400 ευρώ, με έκπτωση 50%  (200 ευρώ) για φοιτητές και ανέργους. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις. 50 ευρώ ως προκαταβολή για την εξέταση φακέλου του υποψηφίου, το οποίο επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται ως και 2 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης για την πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί  στους συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο της Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση».

H Aίτηση

Το ενδεικτικό πρόγραμμα διαλέξεων

Περισσότερα