Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της  συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 16/5/2013, η ημερίδα που  θα διοργανώσει η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ με θέμα «Διασφάλιση και Πιστοποίηση  Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση: Προκλήσεις για το μέλλον» μετατίθεται στις 9 Μαΐου 2014, λόγω της παράτασης του έργου.