Επιλογή Σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε η έκδοση του Οδηγού για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στα Προγράμματα Σπουδών, ο οποίος προέκυψε από τις εργασίες  δύο Αλληλοδιδακτικών Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΑΘΟΕ) με τίτλο: «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΠΣ ΤΟΥ ΔΠΘ» και «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ AEI», τις οποίες εγκαινίασε και συντόνισε η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον Ιούλιο του 2021, κατά το πρότυπο των Thematic Peer Groups του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πανεπιστημίων (https://eua.eu/).

Στις ΑΘΟΕ συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ, επιστημονικό προσωπικό και φοιτητές από τα ακόλουθα πανεπιστήμια: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, πραγματοποιήθηκαν από δύο εξ αποστάσεως συναντήσεις με την κάθε ομάδα, με συγκεκριμένη κάθε φορά ατζέντα, η οποία συνοδευόταν από αντίστοιχο υλικό προς συζήτηση. Στις συναντήσεις αξιοποιήθηκαν βιωματικές τεχνικές μάθησης.

Στον Οδηγό αυτό, ο οποίος κοινοποιήθηκε στα Ιδρύματα της χώρας, την ΕΘΑΑΕ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιλαμβάνονται τα πορίσματα των δύο ΑΘΟΕ αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΑΕΙ γύρω από ζητήματα ισότιμης πρόσβασης και συμπερίληψης, καλές πρακτικές και προτάσεις για υιοθέτηση νέων πολιτικών.

 

Από την Πρυτανεία του Δ.Π.Θ.  

   Κομοτηνή, 14/07/2022