Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το συνέδριο οργανώνεται από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το συνέδριο απευθύνεται στα μέλη των ΜΟ.ΔΙ.Π. των ιδρυμάτων, των ΟΜ.Ε.Α. Τμημάτων και Σχολών των Α.Ε.Ι, και μελών Ε.Π. που εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τόπος Διεξαγωγής: Λάρισα (περισσότερα…)
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28-29 Σεπτεμβρίου 2011
Γλώσσα συνεδρίου: Ελληνική & Αγγλική

Πεισσότερα…