Επιλογή Σελίδας

Κατά την εκδήλωση που διοργανώνει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου στο κτήριο Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη-Κομοτηνής, θα λάβει χώρα απονομή των Πιστοποιητικών Ποιότητας στα Τμήματα των οποίων τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) κατά το διάστημα, από τον Φεβρουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2021.

Πρόκειται για την 2η κατά σειρά εκδήλωση που πραγματοποιείται στο ΔΠΘ, καθώς έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης 5 ακόμη Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών – Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία – Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην πρώτη εκδήλωση απονεμήθηκαν Πιστοποιητικά Ποιότητας σε 11 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων: Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής – Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού – Ελληνικής Φιλολογίας – Πολιτικών Μηχανικών – Μηχανικών Περιβάλλοντος – Ιστορίας και Εθνολογίας – Νομικής – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης – Ιατρικής – Οικονομικών Επιστημών.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν κατά συστηματικό τρόπο, σε στενή συνεργασία των Πρυτανικών Αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, τις διοικήσεις και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Τμημάτων, αλλά και με τη σημαντική συμβολή και συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων καθώς και των κοινωνικών εταίρων τους.

Στην εκδήλωση θα παραστούν οι Πρόεδροι και τα μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των εν λόγω Ακαδημαϊκών Τμημάτων, προκειμένου να παραλάβουν τα Πιστοποιητικά Ποιότητας από τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Καθηγητή του Α.Π.Θ. Περικλή Α. Μήτκα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει αναλυτικά:

10:00: Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Δ.Π.Θ, Καθηγητή Αλέξανδρο Χ. Πολυχρονίδη.

10:10-10:30: Ομιλία από τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ, Περικλή Α. Μήτκα, με θέμα «Διασφάλιση ποιότητας και αποτίμηση έργου Διαδικασίες διαφάνειας και λογοδοσίας στο δημόσιο πανεπιστήμιο».

10:30-10:45: Χαιρετισμός και Παρουσίαση από την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, με τίτλο: «Η Πορεία των Πιστοποιήσεων ΠΠΣ στο ΔΠΘ – Η εμπειρία της ΜΟΔΙΠ».

10:45-11:00 Απονομή Πιστοποιητικών Ποιότητας.

Στον σύνδεσμο https://modip.duth.gr/?page_id=207434 θα βρείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα ενώ υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά μέσω του link: https://duth-gr.zoom.us/s/95887517481