Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 4.12.2015 η διαδικασία της αξιολόγησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από πενταμελή επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων από πανεπιστήμια του εξωτερικού που επιλέχθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Πρόκειται για τoν καθηγητή Ιωάννη Σπυριδάκη από το St John’s University of New York, τον καθηγητή Διονύση Μπόχτη από το Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας, τον καθηγητή Ιωάννη Δημητριάδη από το Πανεπιστήμιο Valladolid της Ισπανίας, την καθηγήτρια Παναγιώτα Κλεάνδρου από το Brock University στο Οντάριο του Καναδά και την καθηγήτρια Αθηνά Πετροπούλου προερχόμενη από το Rutgers University, New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης επιλέχθηκε από την Α.ΔΙ.Π. ως ένα από τα 8 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην πρώτη φάση της εξωτερικής αξιολόγησης των Α.Ε.Ι της χώρας, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί για τα υπόλοιπα Ιδρύματα εντός του επόμενου έτους.

Η διαδικασία διήρκησε όλη την προηγούμενη εβδομάδα και άρχισε με παρουσίαση από τον Πρύτανη Καθηγητή Αθανάσιο Καραμπίνη του συνόλου των υποδομών, του έργου (εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κοινωνικό) και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, την οποία ακολούθησε συζήτηση με τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη, καθώς και συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση των εξωτερικών αξιολογητών με εκπροσώπους διοικητικών, παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων από όλη τη Θράκη.

Τις επόμενες ημέρες τα μέλη της επιτροπής επισκέφθηκαν το σύνολο των εγκαταστάσεων και υποδομών του Ιδρύματος στις 4 πόλεις-έδρες του Δ.Π.Θ. και ξεναγήθηκαν σε χώρους  εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και σε χώρους καθημερινής δραστηριότητας της φοιτητικής κοινότητας, όπως βιβλιοθήκες, αμφιθέατρα, λέσχες εστίασης κ.λ.π. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής συναντήθηκαν με τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων, το διοικητικό προσωπικό, εκπροσώπους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και αποφοίτων των ακαδημαϊκών μονάδων της κάθε πόλης.

Η εβδομάδα αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με την προφορική παρουσίαση των πορισμάτων της αξιολόγησης στις Πρυτανικές αρχές, η οποία περιελάμβανε πολλά θετικά σχόλια για το Πανεπιστήμιο αλλά και τη Διοίκησή του, με έμφαση στην ιδιαίτερα καλή σχέση μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, στους σαφείς στόχους και στην ολοκληρωμένη και ρεαλιστική στρατηγική για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης δεν σημειώθηκαν παρεμβάσεις διαμαρτυρίας ή φαινόμενα που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν το έργο της Επιτροπής και να αμαυρώσουν την εικόνα του Ιδρύματος όπως συνέβη σε άλλα Πανεπιστήμια, χάρη στη θετική στάση όλων των μελών της κοινότητας του Δ.Π.Θ. για το ρόλο και τη συμβολή της εξωτερικής αξιολόγησης ως διαδικασίας επιβεβαίωσης της επιτυχούς πορείας και επανακαθορισμού των στρατηγικών του Ιδρύματος για την μελλοντική ανάπτυξή του και την εδραίωσή του μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης.

 

Δελτίο Τύπου