Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αλληλοδιδακτική θεματική ομάδα εργασίας με θέμα: «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΠΣ ΤΟΥ ΔΠΘ»

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 13 Σεπτεμβρίου 2021

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αλληλοδιδακτική θεματική ομάδα εργασίας με θέμα: «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ AEI»

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής έως 20 Σεπτεμβρίου 2021

 


Για περισσότερες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ