Επιλογή Σελίδας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (courier)»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τις ανάγκες εκτέλεσης της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας – ΜΟΔΙΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (Κωδικός MIS: 335648, ΚΕ: 80537/2064), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»...