Επιλογή Σελίδας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Α. Περίληψη Προκήρυξης Είδος Διαγωνισμού: Επαναληπτικός Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια Υπηρεσιών και αγαθών-υλικών   Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Υπηρεσιών Συνεδρίου και Εξοπλισμού Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε...