Επιλογή Σελίδας

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΔΠΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει ενημερωτική – επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Διασφάλιση και Πιστοποίηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προκλήσεις για το μέλλον». Η εκδήλωση θα...