Επιλογή Σελίδας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό (Scientometrics – με impact factor 2.133 για το 2012) που αφορά τη σύγκριση της ερευνητικής δραστηριότητας των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών της Ελλάδας σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών,...