Επιλογή Σελίδας

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη στο Δ.Π.Θ. Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της Επιτροπής Πιστοποίησης με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους κοινωνικούς εταίρους του Δ.Π.Θ. Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018...